Vijfhoeven Erfdelen

Visie

Onze Visie op het delen van het erf

Wonen op een boeren woonerf met verschillende generaties. Vanuit hart voor mens en natuur, een leefomgeving creëren waarin alles en iedereen tot zijn recht komt. We delen gemeenschappelijke eigendommen en respecteren elkaars privacy.  Een thuis voor iedereen, in verbinding met de buurt en maatschappij om ons heen.

1. Kleinschalig en divers

Wij vinden het belangrijk om met verschillende leeftijden en samenstellingen op het erf te wonen; singles, stellen en een gezin met kinderen. Vanuit deze diversiteit heb je elkaar verschillende dingen te bieden. Een kleinschalig project waarin er genoeg ruimte is om met 6 wooneenheden op het perceel te wonen, met ieder zijn eigen privé in en om het huis. Hierbij willen wij starters ook een kans bieden, door 2 kleinere appartementen te bouwen in de boerderij.

2. Sociaal

Betrokken en omzien naar elkaar met respect voor ieders privacy. Elkaar ongedwongen treffen op het erf, soms in de relax stand; bij een kop koffie, een borrel of kampvuurtje, maar ook in de bedrijvigheid die er heerst. Er voor elkaar zijn als het nodig is, maar ook de ruimte om je eigen weg te gaan, of een plek te zoeken en alleen te genieten van de rust en ruimte in het groen. Sociaal bewogen naar de buurt, de omgeving en breder de wereld waarin we leven; een burendag, een landelijke opschoondag of een ander jaarlijks evenement waarin we verbinding leggen met mensen om ons heen.

3. Zorg voor de natuur

Een bijdrage leveren aan de natuur, hier van kunnen genieten en deze mooi achter laten voor de volgende generatie. Zorg voor de boomgaard, de moestuin, het weiland, het erf en de dieren. Dit betekent dat het niet altijd rooskleurig is. Er is altijd wel werk te doen en als je het leuk vindt om actief te zijn en je handen uit de mouwen steken, dan kom je hier wel aan je trekken! Leven op een boerderij, het onderhoudt van het perceel en de zorg voor de dieren komen elke dag terug, maar geven ook de sfeer die de plek uniek maakt.

4. Duurzaam

We willen niet alleen een toekomst bouwen voor onszelf maar ook rekening houden met volgende generaties. Op dit moment hebben we voldoende zonnepanelen voor ons totale stroomverbruik. We willen energie neutraal bouwen, levensloopbestendig en bewuste keuzes maken om zo min mogelijk CO2 uitstoot te veroorzaken. Aanleggen van voorzieningen voor elektrisch vervoer en het gezamenlijk delen van gereedschap, ruimtes en deelauto’s. Hoe leuk is het om onze creativiteit in te zetten en om ons steentje bij te dragen aan een minimale voetafdruk.

5. Rechtsvorm

Met elkaar voorzieningen delen en beheren betekent dat we eigendomsverhoudingen goed willen regelen. We hebben ons laten voorlichten door Stut Consultancy uit Nijmegen en komen uit op een VVE als rechtsvorm, waarbij er een extra clausule op willen nemen die het woonrecht bindt aan de toestemming van andere bewoners. Bij verkoop zal een ballotagecommissie van de VVE beslissen welke kandidaat geschikt is om op vijfhoeven te komen wonen. Op deze manier willen we er zorg voor dragen dat nieuwe bewoners bewust kiezen voor deze manier van wonen met elkaar, het behoud van het erfgoed en een vitaal platteland een warm hart toedragen.

6. Samenwerken

Voor ons is van belang dat we op basis van gelijkwaardigheid met elkaar bouwen aan een mooi project, welke in contouren uitgezet is. Binnen deze visie, is creativiteit en het nemen van initiatieven door ieder die hier woont belangrijk, om het project verder te ontwikkelen. Het kunnen verplaatsen in de belangen en zienswijze van de ander, elkaar aanvullen en elkaars kwaliteiten de ruimte geven. Beslissingen worden genomen op basis van consensus, dat ieder zich in een besluit kan vinden en geen overwegend beargumenteerd bezwaar heeft. Iedereen is gelijkwaardig aan elkaar en met elkaar komt je tot mooiere resultaten.