Vijfhoeven Erfdelen

De vijf pijlers

VERBINDING

NATUUR

EENVOUD

DUURZAAM

INSPIRATIE

In verbinding met elkaar een plek waar iedereen zich thuis voelt

Wonen midden in de natuur omgeven door rust en ruimte

Een erf in zijn eenvoud, authentiek en opgaand in het landschap

Duurzaam leven en wonen; met een moestuin, boomgaard en zoveel als mogelijk, energie neutraal

Blijvende inspiratie, naar elkaar, de omgeving en breder de wereld om ons heen