Vijfhoeven Erfdelen

Nieuws

Werving nieuwe bewoners
Het proces

Werving nieuwe bewoners

Deze week is er een artikel geplaats in de plaatselijke krant het Kontakt en in het AD over het project en zijn we een wervingscampagne begonnen. Er zijn al verschillende enthousiaste reactie binnen, ook van mensen …

bomen plant actie
Moestuin en boomgaard | Nieuws

bomen plant actie

De afgelopen periode hebben we weer meegedaan als vrijwilliger met de bomenplant acties, georganiseerd door Meer Bomen Nu. Er zijn10.000 jonge boompjes zoals; haagbeuk, gele kornoelje, linde en meidoorn etc uitgedeeld in Haarzuilen, aan mensen uit …

Knotten van de wilgen
Moestuin en boomgaard | Nieuws

Knotten van de wilgen

Afgelopen weken hebben de knotwilgen geknot. Dit doen we om 5 á 6 jaar. De knotploeg van de Lopikerwaard had afgezegd i.v.m. het beperkt aantal deelnemers wat we door Corona mogen ontvangen. Léon, onze vriend kwam …