Vijfhoeven Erfdelen

Plan

Een gezamenlijk erf met gebouwen

Op het erf worden zes wooneenheden gerealiseerd. De boerderij met vier wooneenheden, de voorzijde 240m2 geschikt voor een gezin en drie appartementen in het achterhuis; beneden één appartement van circa +/-100m2 en twee daarboven ter grootte van +/-65m2 . Het werkerf en de schuren, vormen met de hooiberg het hart van het woonerf, waaromheen 2 sobere schuurwoningen geclusterd worden (+/-120m2), ondergeschikt aan de boerderij. De gebouwen die we met elkaar gaan delen zijn de hooiberg met als functie een centrale ontmoetingsruimte/B&B, het boenhok en de schuur voor klussen, opslag en vee. Het perceel is 1.6 hectare; hiervan zal ieder een eigen privé gedeelte hebben, maar het overgrote deel; de boomgaard, het weiland en de parkeergelegenheid is gezamenlijk eigendom. Het geheel heeft een uitstraling van één erf, dus er zijn geen afscheiding in de vorm van hekken of aparte tuintjes.

De oude situatie en de nieuwe situatie

De 2 boven appartementen in de boerderij

In het achterste gedeelte van de boerderij worden drie appartementen gebouwd. Hieronder een schetstekening van de indeling van de boven appartementen. Beneden waar vroeger de stal was, komt een appartement van ongeveer 100m2 met buiten een stukje privé tuin. Er is aan de oostzijde een centrale hal, die ook als ingang dient voor de twee appartementen van boven. Boven de stal worden twee appartementen gebouwd met vide voor singles met een afmeting van ongeveer 65 m2 (zie tekening hieronder).

Oud wordt vernieuwd

De hooischuur, de oude kippen en kistenschuren worden afgebroken en daarvoor in de plaats komen er twee schuurwoningen. De herstelde hooischuur wordt de gemeenschappelijke ruimte.

Kosten

De prijs van de wooneenheden variëren van 300.000 tot 600.000 euro inclusief een stuk eigen grond, gezamenlijk ongeveer 1,5 hectare weiland en boomgaard, opstallen en machines en de nieuw te bouwen gemeenschappelijke ruimte. Dit is een indicatie op grond van een voorlopige voorcalculatie, in de praktijk kan dit afwijken op basis van verschillende factoren; b.v. keuzes en onvoorziene kosten.

Proces en planning

In februari 2016 werden burgers van de gemeente Lopik uitgenodigd om hun ideeën te delen in het kader van de nieuwe omgevingswet. Dit was voor ons de start van het proces waar we nu in zitten om ons erf te gaan delen. Op dit moment zijn de onderzoeken afgerond en is de planning dat de bestemmingsplan wijziging in mei 2021 bij de gemeente ter inzage ligt. De blauwdruk qua ontwerp ligt vast en de volgende stap is mensen vinden waar we graag ons erf mee willen gaan delen.

De procedure

Op dit moment is de procedure voor de werving voor nieuwe bewoners weer geopend voor de twee appartementen, bedoeld voor een persoons huishoudens.

  • Heb je belangstelling, laat ons het weten via het email adres; vijfhoeven@kpnmail.nl
  • Vertel wie je bent en wat je aanspreekt om op vijfhoeven te komen wonen
  • We maken een selectie voor kennismaking met belangstellende
  • De inschrijving staat open en de kennismaking zal worden ingepland
  • Bij geschiktheid zal er een krediettoets plaats vinden
  • Deelnemen aan de verdere ontwikkeling en regelmatig verblijf op het erf om te ervaren of het iets voor je is
  • Als je aan wilt sluiten en iedereen kan zich hierin vinden, wordt je lid en onderteken je een overeenkomst van deelname.